Kui laen on antud kautsjon, ei tagastata õigeaegselt, pandimaja võib lõppedes aegmüüa ei lunastada vara.

Language